Ul. Grada Mainza 14

Više

• LOKACIJA: Ulica grada Mainza 14, stambeno poslovni objekt
• 22 stana i 2 poslovna prostora
• Veličina stanova od od 45 do 175m2
• Veličina poslovnih prostora ; 48 i 65m2
• Dva objekta
• 4 garaže , 11 vanjskih i 15 unutarnjih parkirnih mjesta

tlocrt_stanova